Hematologiya

Hematologiya bölməsində qanda baş verən hər hansı bir dəyişikliyin korreksiyası və müalicəsi ilə bağlı məsləhətlər ala bilərsiniz. 

Müalicə edilən xəstəliklər

  • Qan azlığı problemləri
  • Talassemiya xəstəliyi
  • Hamilələrdə qan problemləri
  • Lemfomalar
  • Leykozlar
  • Multipl miyelom
  • Sümük iliyi
  • Böyrəkləri tutan bir çox hematoloji bədxassəli xəstəliklər
';