İnfeksion xəstəliklər

İnfeksion xəstəliklər bölməsində bakteriyalar, viruslar, parazitlər, göbələklər kimi patogen (xəstəlik törədən) mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən infeksion xəstəliklərin effektiv şəkildə müalicəsi həyata keçirilir.

Müalicə edilən xəstəliklər

  • bağırsaq infeksiyaları (dizenteriya, salmonelyoz, eşerixioz, qarın yatalağı və s.)
  • tənəffüs yollarının infeksiyaları (KRVİ, qrip, qızılca və s.)
  • qan infeksiyaları (İİV-infeksiyası, malyariya və s.)
  • xarici örtüklərin infeksiyaları (qızılyel, sibir xorası, qoturluq)
  • çoxsaylı yoluxma yoluna malik infeksiyalar (infeksion mononukleoz, enterovirus infeksiyaları)
';