Laboratoriya

Laboratoriya bölməsi - müasir tibbin bütün tələblərinə cavab verən, dünya standartlarına uyğun, Yaponiya və Avropa ölkələrin aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan, son model, tam avtomat qapalı sistem analizatorlarla təchiz olunmuş, yüksək spesiflik və həssaslıqla, dəqiq diaqnoz təyin edən təcrübəli, mütəxxəssis həkim-laborant  heyətinə malikdir.

Müalicə edilən xəstəliklər

  • Allerqologiya
  • Tibbi biokimya
  • İmmunologiya
  • Onkomarkerlər
  • Neonatal skrininq
  • Tibbi mikrobiologiya
  • Hematoloji və hemostaz
  • Molekular mikrobiologiya
  • Toksikologiya və terapevtik dərman monitorinqi
';